PROGRAM:
MRPO – Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA:
2. Gospodarka regionalnej szansy

DZIAŁANIE:
2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw

SCHEMAT:
Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MSP

RODZAJ PROJEKTU:
Rozbudowa i nabycie przedsiębiorstwa

Tytuł projektu:
Rozbudowa firmy – budowa innowacyjności i konkurencyjności CNC PRODUCT Bartosz Wójcik w oparciu o nowe środki trwałe

BENEFICIENT: CNC PRODUCT Bartosz Wójcik

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 02-01-2012 r. do 30-03-2014 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 31-07-2012 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 283.000,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 113.200,00 zł

STATUS PROJEKTU: Zrealizowany

Koszt kwalifikowany nr 1 Zakup środka trwałego – tokarka CNC z oprogramowaniem

Koszt kwalifikowany nr 2 Zakup środka trwałego – konturograf

bearbeitet

PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem projektu jest zakup nowych urządzeń obróbczych i stworzenie nowej sekcji obróbki precyzyjnej. Zasadność poniesienia kosztów inwestycyjnych związana jest z wyczerpaniem możliwości modyfikacji procesu produkcyjnego w zakresie jego efektywności (czas realizacji wyrobu, zakres odchyłek, powtarzalność wyrobu) oraz możliwość wykorzystania systemów informatycznych jako elementu planowania czynności obróbki skrawaniem.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE
1. Zakup centrum obróbczego CNC tokarskiego wraz z dedykowanym systemem programowania w układzie blokowym 
2. Zakup kontroli jakości wykonania w oparciu o urządzenie pomiarowe
3. Wdrożenie celów projektu na poziomie rezultatu związane z poszerzeniem zakresu świadczonych usług, ochroną środowiska, bhp miejsc pracy. Planujemy wykorzystywanie wskazanych środków trwałych min. w okresie amortyzacji – min 7 lat, co dotyczy tak maszyn jak również wyposażenia pomiarowego oraz oprogramowania.

PRODUKTY PROJEKTU
Produktem projektu są: tokarka CNC z oprogramowaniem (1 szt. śr.trw.) o pożądanych parametrach pracy obejmujących możliwość wykonywania całego cyklu obróbki za pomocą do 24 narzędzie w 3 płaszczyznach, wraz z systemem do przygotowywania oprogramowania (wnip – ujmowana łącznie ze środkiem trwałym), zdolnej do programowania centrum CNC w oparciu o blokowe programowanie czynności. W zakresie narzędzi pomiarowych koniecznych dla kontroli jakości zostanie zakupione urządzenie pomiarowe (1 szt. śr.trw.) W dalszej perspektywie będziemy starać się wspomagać rozwój kompetencji kadr poprzez oparcie jej o szkolenie i wiedzę istotną dla danego rodzaju specjalizacji a w przypadku kadry zarządzającej większe znaczenie będzie nastawienie na implementacje innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych i usługowych.