Oferowane usługi obróbki metali poddawane są szczegółowej kontroli jakości na każdym etapie realizacji zamówienia. Proces ten odbywa się poprzez szczegółową weryfikację określonych parametrów produktu z parametrami wyszczególnionymi w specyfikacji technicznej. Nasz dział kontroli jakości wyposażony jest zarówno w konwencjonalne narzędzia pomiarowe (suwmiarki, mikrometry, średnicówki itp.), jak również specjalistyczną aparaturę pomiarową tj. automatyczny optyczny system pomiarowy KEYENCE IM-7000konturograf Conturo Matic CV120, mikroskop pomiarowy MWM PZO, przyrząd do mierzenia chropowatości powierzchni Mitutoyo Suftest-211 oraz współrzędnościową maszynę pomiarową Hexagon.

Automatyczny optyczny system pomiarowy KEYENCE IM-7000

Dane techniczne KEYENCE IM-7000:

 • tryb pracy typu „Instant Measurement” – automatyczna identyfikacja oraz pomiar elementów detalu (linie, okręgi , krzywe, itp.) – pomiar elementu bez potrzeby pozycjonowania (dowolna orientacja) w czasie poniżej 5 sekund, pomiar do 99 detali naraz
 • pole pomiarowe: 200 x 200 mm
 • soczewka o średnicy fi 100 mm
 • max. wysokość części mierzonej: 85 mm
 • ostrość: regulowana automatycznie
 • wbudowany system oświetlenia: oświetlenie górne oraz dolne (możliwość regulacji natężenia w trybie automatycznym oraz ręcznym, niezależne dla góry i dołu), dodatkowy ring oświetlający, światło białe i zielone (doświetlenie niskokątowe)
 • głębia ostrości (pole): 20 mm
 • opuszczalny błąd pomiarowy: +2 μm w trybie wysokiej precyzji i +5 μm w trybie szerokiego pola

Konturograf ConturoMatic CV120

bearbeitet

Dane techniczne ConturoMatic CV120:

 • zakres pomiaru X x Z – 120x30mm, rozdzielczość 0,1μm
 • prędkość pomiarowa: 0,03 – 1,75 mm/s
 • dokładność pomiaru: +/- (1,5μm+L/25mm)μm

Oprogramowanie ConturoMatic – umożliwia wykonanie pomiarów między innymi łuków, kątów oraz odległości. Posiada funkcję porównania zmierzonego detalu z zaprogramowanym wzorcem z tolerancjami. Zmierzone przebiegi można wyeksportować jako pliki ASCII lub *.bmp. Oprogramowanie pozwala importować pliki DXF oraz pliki w formatach Mahr, Taylor Hobson, Hommel.

Hexagon

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa Global S GREEN 7.10.7:

Zakresy pomiarowe:

 • X[mm] : 700
 • Y[mm] : 1000
 • Z[mm] : 660

Prędkości maszyny:

 • Prędkość 3D : 31 m/min
 • Przyspieszenie 3D : 1,7 m/s2

Niepewność pomiaru: MPEE (ISO 10360/2) = 1,7+ L/ 333[µm]

Maksymalny ciężar detalu [kg] : 900

Głowica obrotowo-uchylna HH-AS8-T5

Sonda przełączająca Renishaw TP200

Kompensacja temperatury „CLIMA”

Mitutoyo Surftest-211

Mtutoyo Surftest-211

 • Urządzenie do pomiaru chropowatości powierzchni z odczytem w klasach: Ra, Rz, Ry.

Mikroskop pomiarowy

Mikroskop pomiarowy pozwala na pomiary:

 • w zakresie 75mm na 25mm z dokładnością do 0,01mm
 • pomiar liniowy
 • pomiar kąta 
 • pomiar promienia