Polityka Jakościowo – Środowiskowa

Mając na uwadze cel istnienia, kontekst i wspieranie strategicznego kierunku firmy CNC PRODUCT Bartosz Wójcik oraz charakter i skalę wpływów jej działań i wyrobów na środowisko ustala się następującą politykę jakości i środowiskową:

 • realizować produkcję wyrobów wysokojakościowych, spełniających wymagania Klienta, stron zainteresowanych oraz mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych,
 •  zdobyć trwałe zaufanie Klienta poprzez indywidualne i rzetelne podejście do jego potrzeb i oczekiwań,
 •  stale podnosić poziom wyposażenia i stan zaplecza technicznego,
 •  ciągle umacniać pozycję na rynku,
 •  przestrzegać obowiązujących wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz innych wymagań dotyczących działalności firmy,
 •  ograniczać stosowanie, a gdzie jest to możliwe eliminować substancje szkodliwe dla środowiska,
 •  stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne umożliwiające ograniczanie uciążliwości procesów u źródła,
 •  prowadzić racjonalną i niestwarzającą zagrożeń dla środowiska gospodarkę odpadami, powstającymi w wyniku prowadzonej działalności, poprzez segregację, zabezpieczanie, przekazywanie do recyklingu lub unieszkodliwiania,
 •  uwzględniać zagadnienia ochrony środowiska na każdym poziomie realizacji procesów oraz stale podnosić świadomość ekologiczną pracowników,
 •  zapewniać by realizacja działalności prowadzona była w warunkach przyjaznych dla środowiska i bezpiecznych dla człowieka,
 •  ciągle doskonalić zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskowego.

Na podstawie powyższej polityki jakości i środowiskowej tworzy się na każdy rok plan celów jakościowych i środowiskowych, a ustalone w nim cele i zadania są monitorowane i rozliczane.

Tarnów, 30.04.2018 r.